สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา Dusit Zoo สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา                     05

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา Dusit Zoo

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา เป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครใกล้กับสนามเสือป่า และพระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ภายในบริเวณพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และได้ปรับปรุงตามลำดับจนเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา มีอาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีการดำเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านการให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ การดำเนินการเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

ประวัติความเป็นของ สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

สวนสัตว์ดุสิต เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นบริเวณ ที่ราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิต ตามแบบอย่างของต่างประเทศที่พระองค์เคยเสด็จไปทอดพระเนตร การสร้างก่อสร้างพระราชอุทยานเริ่มด้วยการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เป็นรูปพระราช หัตถเลขา พระปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” ขุดคูคลองระบายน้ำ ทำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากรเข้าไปโดยรอบหลายเส้นทาง ดินที่ขุดขึ้นมาได้นำมาใช้ในการถมเนินและปลูกต้นไม้ พระองค์จึงโปรดเรียกที่นี้ว่า “เขาดินวนา”

พระราชอุทยานแห่งนี้ใช้เป็นที่เสด็จประพาส เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถแต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการนำสัตว์ชนิดใดมาเลี้ยงไว้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชอุทยานสวนดุสิตแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งรกร้างเป็นเวลาหลายสิบปี

ใน พ.ศ. 2481 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต มาจัดตั้งเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพิ่มเติมจากสวนลุมพินี มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ทั้งยังพระราชทานกวางดาว ลูกหลานกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจาก อินโดนีเซีย เมื่อครั้งเสด็จประพาสหมู่เกาะชวา เมื่อ พ.ศ. 2451 และสัตว์อื่นอีก 2-3 ชนิด จากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน มาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า “สวนสัตว์ดุสิต”

สวนสัตว์ดุสิตอยู่ในการดำเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพ จนมาถึง พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งองค์การสวนสัตว์ ขึ้นมาบริหารงานโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 1,600 ตัว มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 2.5 ล้านคน

ข้อมูลทั่วไป

สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์จำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ภายในสวนสัตว์มีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ ZOO MUSEUM อาคารสัตว์หากินกลางคืน NOCTURNAL HOUSE อาคารแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เกาะนก ส่วนจัดแสดงนกน้ำ ส่วนแสดงสัตว์ตระกูลกวางและสัตว์ป่าสงวน ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง และส่วนจัดแสดงเสือ

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจภายใน สวนสัตว์เขาดินวนา

 • เวทีการแสดงความสามารถของสัตว์ : จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสสัมผัสความสามารถของสัตว์ ชนิดต่างๆ เช่น การแสดงของลิง การแสดงของนกแก้วนกมาคอว์ และการแสดงของเหยี่ยว โดยการแสดงแต่ละรอบจะสาธิตให้เห็นถึงการบิน การกินอาหาร และการเดินของนก การส่งสัญญาณคุยกันระหว่างสัตว์ เวลาการแสดง จันทร์-ศุกร์   11.00 น. 13.30 น. 14.30 น. / เสาร์-อาทิตย์  11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น.
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทหากินกลางคืน : พบกับสัตว์ป่าน่าสนใจที่ออกหากินในเวลากลางคืน อาทิ ค้างคาว เม่น หมีขอ โดยจำลองสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้เหมือนจริงมากที่สุด
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก : สัตว์เลื้อยคลานกว่า 70 ชนิด ในพื้นที่เลี้ยงกว่า 50 ห้อง ถูกออกแบบเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างน่าประทับใจ
 • เก้งเผือกพระราชทาน : เก้งเผือกเพศผู้ที่พบเพียงตัวเดียวในประเทศไทย
 • ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทลิง : พบลิง ค่าง ชะนี และพฤติกรรมความน่ารัก ซุกซน

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • เดินเล่นชมสิงสาราสัตว์นานาชนิด
 • นั่งรถพ่วงชมสวนสัตว์
 • เรือจักรยานนาวา
 • พักผ่อนหย่อนใจ

ข้อมูลทั่วไปในการเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • สถานที่ตั้ง : 71 ถ.พระราม 5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมไ ด้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ไม่เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
 • อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 70 บาท เด็ก 10 บาท / นักเรียนประถม – ปวช. 10 บาท / นักเรียน ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท / ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท / ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ฟรี / ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท / เด็ก 50 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : โทร. 2812000, 2811039, 02-281-9027-8 / โทรสาร: 02-282-9245

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนากับ 7 สิ่งมหัศจรรย์

หลายคนอาจจะคิดว่าการไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนก็เหมือนๆ กันไปหมด แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกจากสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในสวนสัตว์แล้ว ที่นี่ยังมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่มีความสำคัญติดอันดับโลกอยู่ด้วย ซึ่งภายในสวนสัตว์ดุสิตก็ ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงสัตว์ไว้เป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินชม เช่น ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน ส่วนจัดแสดงเสือ ส่วนจัดแสดงลิงและค่าง ส่วนจัดแสดงสัตว์ตระกูลกวางและสัตว์ป่าสงวน เกาะนก สวนสนุกและเครื่องเล่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของสวนสัตว์ดุสิตก็ได้กระจายตัวอยู่ตามส่วนต่างๆ เหล่านี้ อยากรู้แล้วล่ะซิ ว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง รีบออกไปตามหากันเลยดีกว่า

สิ่งมหัศจรรย์สิ่งแรกที่เราจะไปดูกันกันก็คือ

 1. “เก้งเผือก” เก้งขนสีขาวสะอาดตลอดทั้งตัว ที่มีรายงานการค้นพบในประเทศไทยที่เดียวในโลก โดย เก้งเผือกตัวแรกที่พบนั้นคือ เก้งเพศผู้ชื่อว่า “เพชร” และจากการผสมพันธุ์ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตมีเก้งเผือกถึง 5 ตัวแล้ว
 2. “ละมั่งพันธุ์ไทย” สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ ละมั่งพันธุ์ไทยมีความปราดเปรียวว่องไว และมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ดั้งนั้นฝูงละมั่งพันธุ์ไทยในสวนสัตว์ดุสิต จึงเป็นฝูงสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกฃ
 3. “แพนด้าแดง” สัตว์ในโครงการแลกเปลี่ยนกับเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดของโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว ในประเทศไทยเราสามารถชมแพนด้าแดงได้ที่สวนสัตว์ดุสิตเพียงแห่งเดียว และมีอยู่เพียง 1 คู่เท่านั้น แต่น่าเสียดายที่การออกตามหา 7 สิ่งมหัศจรรย์ของเราในครั้งนี้ เราไม่มีโอกาสได้เห็นแพนด้าแดงด้วยตาของตัวเอง เนื่องจากแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่ออกหากินในช่วงใกล้ค่ำ ดังนั้นในตอนกลางวันที่เป็นเวลานอนพักผ่อนของมัน เราจึงไม่เห็นมันออกมาเดินเล่นอวดโฉมเท่าไหร่นัก
 4. “ค่างห้าสี” เป็นค่าง ที่มีสีสันที่สวยงามที่สุดในโลก ค่างห้าสีเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแดงขององค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก ห้ามซื้อขาย และห้ามล่า เพราะมันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และยังเป็นสัตว์ที่เพาะขยายพันธุ์ได้ยากมากอีกชนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้สวนสัตว์ดุสิตสามารถเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีได้มากกว่า 30 ตัว ถือเป็นการเพาะขยายพันธุ์ได้มากที่สุดในโลก ซึ่งค่างห้าสีเหล่านี้มีมูลค่าตัวละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทเลยทีเดียว
 5. “หลุมหลบภัย” ซึ่งหลุมหลบไปแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสวนสัตว์รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้เป็นที่หลบลูกระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยนั้น ในปัจจุบันหลุมหลบภัยแห่งนี้ถือเป็นหลุมหลบภัยที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และยังถูกจัดให้เป็นสถานที่ Unseen in Thailand ถ้าใครอยากรู้ว่าภายในหลุมหลบภัยมีบรรยากาศเป็นอย่างไร คงจะต้องลองเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองดูซักครั้ง นอกจากนี้ที่บริเวณด้านนอกยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสงคราม โลกครั้งที่ 2 เอาไว้อีกด้วย
 6. “ต้นสัก” เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของสวนสัตว์ดุสิต รับรองได้เลยว่าต้องไม่ใช่ต้นสักธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะต้นสักทองต้นนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงร่วมปลูกต้นสักทองต้นนี้กับเจ้าชายวัลดิมา พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แห่งเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 ซึ่งขณะนี้ต้นสักมีอายุกว่า 111 ปีแล้ว และยังคงมีศิลาจารึกเป็นหลักฐานอยู่ข้างต้นสักทองต้นนี้ด้วย
 7. “จุดชมวิวพระที่นั่งอนันตสมาคม” ที่บริเวณริมสระน้ำในสวนสัตว์ที่สามารถมองเห็นพระที่นั่งฯได้อย่างชัดเจนและสวยงามที่สุด วิวที่มองเห็นจากมุมนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ก็สวยงามไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในช่วงเย็น ยามฟ้าเปลี่ยนสีและพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน บรรยากาศที่ได้ก็จะเป็นดั่งมนต์ขลัง ที่หากใครได้มาสัมผัสแล้วก็ยากที่จะลืมเลือนการมาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตเพื่อตามหา 7 สิ่งมหัศจรรย์ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นสวนสัตว์ดุสิตในมุมที่แปลกออกไป ทำให้เราได้รู้ว่าความพิเศษต่างๆ ที่ถูกรวบรวมอยู่ในสวนสัตว์ดุสิตนั้นไม่ได้มีเพียงสิ่งมหัศจรรย์ 7 สิ่งที่เราพูดถึงกันเท่านั้น เพราะนอกจากบรรดาสิงสาราสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้ว ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง เช่น อาคารเรือนกระจกที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 7 สถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่งดงามด้วยไม้ฉลุและกระจกสี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษณ์จากกรมศิลปากร และส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับการบันทึกว่า มีพื้นที่จัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอได้รู้อย่างนี้แล้ว สวนสัตว์ดุสิต ก็ไม่ใช่เพียงแค่สวนสัตว์ธรรมดาๆ อีกต่อไป เพราะสวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของเมืองไทย ที่มีเรื่องราว และประวัติศาสตร์มากมายที่รอให้เราเข้าไปค้นหาคำตอบได้อย่างไม่รู้จักหมด แล้วคุณล่ะ…อยากไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตแบบเราบ้างรึเปล่า

ความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับ สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • จุดเด่น: การเดินทางสะดวกและมีประตูเข้า-ออกได้หลายทาง ร้านอาหารภายในสวนสัตว์มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งร้านแบบฟาสต์ฟูดแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ และร้านแบบแลกคูปองที่มีราคาไม่แพงนัก ภายในบริเวณมีบรรยากาศร่มรื่น มีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกทำได้ตามถนัด ทั้งการเช่าจักรยานน้ำ การนั่งรถพ่วงชมรอบสวนสัตว์ หรือการชมโชว์จากสัตว์แสนรู้ต่างๆ เป็นต้น
 • จุดด้อย: ห้องน้ำมีน้อยเกินไป และแต่ละจุดก็มีระยะทางห่างกันพอสมควร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลและให้ข้อมูลมีน้อยมาก ทำให้นักท่องเที่ยวบางคนไม่ใส่ใจกับข้อห้ามและคำเตือนต่างๆ ที่ติดไว้หน้ากรงสัตว์ เช่น ป้ายห้ามให้อาหารสัตว์ หรือห้ามส่งเสียงรบกวนสัตว์ เป็นต้น

ข้อสรุป: สวนสัตว์ดุสิตนับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน ใจกลางเมืองที่เดินทางไปมาสะดวก ภายในสวนสัตว์ นอกจากจะได้ชมสัตว์หายาก สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ที่หาดูไม่ได้ง่ายๆ ในประเทศเราแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ได้เลือกทำด้วย เหมาะสำหรับการพักผ่อนวันหยุดกับครอบครัวมาก

น่ารู้เมื่อไปเยือน สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • สวนสัตว์ดุสิตเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-18.00 น.
 • มีบริการรถพ่วงวิ่งรอบสวนสัตว์ดุสิต ค่าตั๋วคนละ 20 บาท
 • การชมสัตว์ต่างๆ ไม่ควรแหย่สัตว์ หรือเข้าใกล้กรงมากเกินไป
 • ไม่ควรให้อาหารสัตว์
 • กรณีพาเด็กไปด้วย ควรระวังการพลัดหลง

การเดินทางไปยัง สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • รถประจำทาง : สาย 18, 28, 108, ปอ.515, ปอ.528, ปอ.539, ปอ.542
 • รถยนต์ส่วนตัว : จากอนุสาวรีย์ชัย เลี้ยวเข้าถนนราชวิถี ผ่านพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนสัตว์ดุสิตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ สำหรับสถานที่จอดรถสวนสัตว์ดุสิตมีอาคารจอดรถอยู่ที่บริเวณทางเข้าด้านถนน อู่ทองใน

About The Author

ดีอีเคไกด์ดอทคอม นำเสนอข้อมูลร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ห้องพักราคาประหยัด

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *