วัดหิรัญญาราม วัดบางคลาน โพทะเล สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน ตั้งอยู่ที่อำเภอโพทะเล ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 8 กม. เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือโบราณวัตถุต่างๆ ที่ทางวัดได้สะสมไว้นานแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุที่มีผู้นำมาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งที่เคย จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ สถานที่แห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพิจิตร

Read More...

น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สุดยอดน้ำตกแห่งเมืองสามหมอกและทุ่งดอกบัวตอง ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง รวมทั้งลำน้ำปาย ซึ่งมีหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร กรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ มส 09/71 ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 แจ้งว่า จังหวัดได้รับหนังสืออำเภอขุนยวมที่ มส

Read More...

น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอ.ขุนยวม และอ.เมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอ.เมืองโดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน-ปาย) ไปประมาณ 12 กม. ถึงตำบลปางหมู แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีก 2.5 กม. น้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอ.ขุนยวม

Read More...

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 เข้าสู่ทุ่งบัวตองอีก 26 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางมีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ 1 พันไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่าเต็นท์ค้างแรมบนดอย

Read More...

บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง แม่ฮ่องสอน

บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง ตั้งอยู่เขตบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อยู่ระหว่างเส้นทางระหว่างอำเภอแม่ลาน้อยกับอำเภอขุนยวม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 174 ข้างโรงเรียนบ้านหนองแห้ง จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวเข้าไปบ่อน้ำร้อนอีกประมาณ 1 กิโลเมตร   สภาพถนนช่วงเลี้ยวเข้าไปเป็นถนนลูกรังค่อนข้างลำบาก บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดกลาง 2 บ่อ เป็นธารน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีน้ำเดือดพล่านอยู่ตลอดเวลา ยังไม่มีที่บริการอาบน้ำแร่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน ห่างจากอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร ตามหมายเลข 108 (ขุนยวม

Read More...